تعیین-جنسیت-و-اختلالات-ژنتیکی

تعیین جنسیت و اختلالات ژنتیکی جنین با PGD-IVF

در این مطلب قصد داریم درمورد تعیین جنسیت و تشخیص اختلالات ژنتیکی جنین به روش PGD-IVF صحبت کنیم، در این روش ابتدا به خانم داروی محرک تخمک گذاری داده شده و…