تماس با مجموعه دکتر حشمت

برای رزرو نوبت می توانید از فرم زیر استفاده کنید

نویت گیری اینترنتی

به صورت موقت نوبت دهی اینترنتی غیر فعال شده است

لطفا مجددا مراجعه بفرمایید.

تماس با مجموعه دکتر شیرین حشمت

پست الکترونیکی :  info {at} drshirinheshmat.com

پست الکترونیکی :  dr.shirin.heshmat {at} gmail.com