موسیقی بارداری

موسیقی بارداری به جنین در رحم مادر کمک می کند در زندگی آینده خود از نظر بینایی، شنوایی، زبان و مهارت‌های حرکتی پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت در این مقاله …

موسیقی در دوران بارداری

موسیقی دوران بارداری

رشد مغزی جنین | مشاوره های بارداری

رشد مغزی بهتر جنين

رشد مغزی بهتر جنین | دراین مقاله چهار راهکار کمک کننده و موثر برای پرورش هر چه بهتر رشد مغزی جنین به خصوص در نیمه دوم بارداری برای مادران عزیز مطرح خواهیم کرد تا بتوانند فرزند هر چه سالم تر و باهوش تری را بهدنیا بیاورند.

زایمان طبیعی یک روند فیزیولوژیک است اما سزارین چطور ؟

چرا در سال های اخیر سزارین جای زایمان طبیعی را گرفته است و چه کسی تصمیم گیرنده نهایی در مورد نوع زایمان است؟ پاسخ دکتر شیرین حشمت را در این مطلب بخوانید.