اهداف مشاوره زیر منوی بخش مشاوره قبل از بارداری

اهداف مشاوره قبل از بارداری با مجموعه دکتر حشمت

چرا باید به مشاوره قبل از بارداری برویم ؟

اهداف مشاوره قبل از بارداری رسیدن زوجین به آمادگی روانی و سلامت جسمانی برای ورود به یک دوره بارداری و تولد فرزندی سالم است، در مجموعه دکتر حشمت تیم مشاوره و پزشکی شما عزیزان کمک می کند که به این مهم دست پیدا کنید .