روانشناسی و آمادگی روانی زیر منوی بخش مشاوره قبل از بارداری

متخصص زنان زایمان و ناباروری از فرانسه

آمادگی روانی قبل از بارداری چه اهمیتی دارد ؟

آمادگی روانی قبل از بارداری همیشه دغدغه بسیار مهمی بوده است ، این آمادگی روانی شرایطی رو برای مادر و همسر او ایجاد خواهد کرد که بتوانند کنترل سایر شرایط مورد نیاز را به دست گرفته و با فراهم کردن آنها شاهد تولد فرزندی سالم و همچنین دوران بارداری آسوده و آرام برای مادر باشند .