سلامت روحی روانی

سلامت روحی و روانی فرزندان ما تحت تاثیر بهداشت روانی خانواده می باشد و در خانواده، مادر بیشترین تاثیر را در شكلدهی شخصیت،‌ رفتار و عملکرد فرزندان ایفا می کند. در حقیقت مادر اصل و ریشه کودک است و کودک انعکاسی از وجود اوست که سرمایه اصلی شخصیت خویش را از پدر و مادر دریافت خواهد کرد.

امروزه ثابت شده است که سلامت روحی روانی در درمان ناباروری و همچنین بارداری تاثیر بسزایی دارد، ما در مجموعه دکتر حشمت به این دغدغه مهم خواهیم پرداخت و روزانه مطالبی با این مضمون در این گالری به اشتراک خواهیم گذاشت.

گالری سلامت روحی و روانی

D R H E S H M A T . I R