آزامایش و سونوگرافی زیر منوی بخش مشاوره قبل از بارداری

متخصص زنان زایمان و ناباروری ، مشاوره های قبل ازبارداری

آزمایش و سونوگرافی قبل از بارداری

آزمایش و سونوگرافی قبل از بارداری و در مشاوره های حضوری از اهمیت خاصی برخوردار است، در این موارد زوجین کلیه چک آپ های مورد نیاز را خواهند داد تا برای دوران بارداری با سلامت کامل آماده گردند.