زمان و افراد هدف زیر منوی بخش مشاوره قبل از بارداری

زمان و افراد هدف مشاوره های قبل از بارداری

زمان و افراد هدف برای مشاوره قبل از بارداری

زمان و افراد هدف برای مشاوره قبل از بارداری یکی دیگر از مواردی است که زوجین حتما باید مورد توجه قرار دهند، چرا که مراجعه در زمان درست می تواند در تشخیص بیماری ها، تجویز آزمایش ها و دریافت توصیه های لازم موثر باشد .