مراجعه حضوری زیر منوی مشاوره قبل از بارداری

مشاوره قبل از بارداری

مشاوره قبل از بارداری

مشاوره قبل از بارداری و مراجعه حضوری توسط زوجین به این منظور انجام می گیرد تا سوابق بیماری و همچنین جراحی هایی که زوجین قبل از بارداری انجام داده اند بررسی شده و توصیه های لازم به آنها جهت بارداری داده شود تا …